Byla C-502/18: 2019 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Městský soud v Praze (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CS ir kt./České aerolinie a.s. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5 straipsnio 1 dalies c punktas — 7 straipsnio 1 dalis — Teisė į kompensaciją — Jungiamasis skrydis — Skrydis, sudarytas iš dviejų skrydžių, kuriuos vykdo skirtingi oro vežėjai — Atidėjimas ilgam laikui, susijęs su antruoju skrydžiu, kurio išvykimo ir atvykimo vieta yra už Europos Sąjungos ribų ir kurį vykdė trečiojoje šalyje įsteigtas vežėjas)