asia C-502/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 11.7.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Městský soud v Praze — Tšekki) — CS ym. v. České aerolinie a.s. (Ennakkoratkaisupyyntö — Liikenne — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artiklan 1 kohdan c alakohta — 7 artiklan 1 kohta — Oikeus korvaukseen — Suoraan toisiinsa liittyvät lennot — Kahden eri lentoliikenteen harjoittajan suorittamasta kahdesta lennosta muodostuva lento — Pitkäaikainen viivästyminen, joka on aiheutunut toisella lennolla, jonka lähtö- ja saapumispaikka sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella ja jonka on suorittanut kolmanteen maahan sijoittautunut lentoliikenteen harjoittaja)