kohtuasi C-502/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 11. juuli 2019. aasta otsus (Městský soud v Praze eelotsusetaotlus — Tšehhi Vabariik) — CS jt versus České aerolinie a.s. (Eelotsusetaotlus — Transport — Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõike 1 punkt c — Artikli 7 lõige 1 — Õigus hüvitisele — Ümberistumistega lend — Lend, mis koosneb kahest lennust, mida teostavad erinevad lennuettevõtjad — Pikaajaline hilinemine teise lennu raames, mille lähte-ja sihtkoht on väljaspool Euroopa Liitu ja mida teostab lennuettevõtja, kelle asukoht on kolmandas riigis)