Komisjoni otsus , 26. august 2010 , lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 5780 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2010/472/EL)