Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2020/C 180/08