Noti ta’ Spjegazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea 2020/C 180/08