Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 2020/C 180/08