Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia