A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak „az Európai parlament és a Tanács irányelve a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról és a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK, 86/280/EGK és 2000/60/EK irányelv módosításáról” címen előterjesztett javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról