Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommittén för tjänster och investeringar, som inrättats genom det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, när det gäller det planerade antagandet av ett beslut om en uppförandekod för ledamöter av tribunalen, överprövningstribunalen och medlare