Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer, som er nedsat i medfør af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side vedrørende vedtagelse af en adfærdskodeks for medlemmer af retten, appelretten og mæglere