Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1371/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima Tekst mający znaczenie dla EOG