Sprostowanie do zawiadomienia o wejściu w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29 z dnia 31 stycznia 2020 r.)