Ispravak Obavijesti o stupanju na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Službeni list Europske unije L 29 od 31. siječnja 2020.)