Berigtigelse til meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifælleskab (Den Europæiske Unions Tidende L 29 af 31. januar 2020)