Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/911 (2020. gada 30. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi 57. panta 2. punktu precizē tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu raksturlielumus (Dokuments attiecas uz EEZ)