Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti