C-312/19. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. szeptember 16-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – XT kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Előzetes döntéshozatal – 2006/112/EK irányelv – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – A 9. cikk (1) bekezdése – 193. cikk – Az „adóalany” fogalma – Közös vállalkozásról szóló szerződés – Partnerség – Valamely gazdasági tevékenység egyik partnernek való betudása – Az adó megfizetésére kötelezett adóalany meghatározása)