Návrh rozhodnutie Rady, ktorým sa ustanovuje stanovisko Spoločenstva v rámci Generálnej rady Svetovej obchodnej organizácie k vstupu Ukrajinskej republiky do Svetovej obchodnej organizácie