Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))