Lieta T-112/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. februārī — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse /Komisija