Υπόθεση T-59/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 – Makhlouf κατά Συμβουλίου (Αγωγή αποζημίωσης – Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας – Περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας – Δέσμευση κεφαλαίων – Αναρμοδιότητα)