TITJUR komisjon vs. Austria Kohtujuristi ettepanek - Poiares Maduro - 16. märts 2004. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik. # Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Ebaõige ülevõtmine - Direktiiv 98/10/EÜ - Telekommunikatsioon - Mõisted "põhitasemel üksikasjalik arve" ja "veel üksikasjalikum arve". # Kohtuasi C-411/02.