Förstainstansrättens dom (andra avdelningen i utökad sammansättning) av den 15 december 1999.