Verordening (EG) nr. 692/2009 van de Commissie van 30 juli 2009 tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 1001/2008 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit onder meer Maleisië, tot intrekking van het recht ten aanzien van een Maleisische exporteur en tot registratie van de invoer