Uredba Komisije (EZ) br. 692/2009 od 30. srpnja 2009. o pokretanju revizije ( „revizija u vezi s novim izvoznikom” ) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1001/2008 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog željeznog ili čeličnog pribora za cijevi podrijetlom, među ostalim, iz Malezije, stavljanju izvan snage pristojbe u pogledu uvoza od jednog izvoznika u toj zemlji i uvjetovanju tog uvoza evidentiranjem$