Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2009 af 30 juli 2009 om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1001/2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Malaysia, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering