Nařízení Komise (ES) č. 692/2009 ze dne 30. července 2009 , kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1001/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Malajsie, zrušuje se clo z dovozu jednoho vývozce z této země a zavádí se celní evidence tohoto dovozu