Asia C-370/06: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 24.1.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta