Predmet C-796/19: Presuda Suda (deseto vijeće) od 12. studenoga 2020. – Europska komisija/Republika Austrija (Povreda obveze države članice – Direktiva 2007/59/EZ – Davanje ovlaštenja strojovođama – Članak 3. točka (a) – Nadležno nacionalno tijelo – Direktiva 2004/49/EZ – Članak 16. stavak 1. – Tijelo nadležno za sigurnost – Određivanje više tijela)