Hozzáadottérték-adó (HÉA) (Tárgyi adómentes befektetési arany) – A 2006/112/EK tanácsi irányelv 344. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában (a befektetési aranyra vonatkozó különös szabályozás) megállapított kritériumokat teljesítő aranyérmék jegyzéke – Érvényes a 2009. évre