Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5513 – KMG/CNPC/MMG) Tekst mający znaczenie dla EOG