Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5513 – KMG/CNPC/MMG) Dokuments attiecas uz EEZ