Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5513 – KMG/CNPC/MMG) Text s významem pro EHP