Rozporządzenie Komisji (UE) nr 168/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 107/2010 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 w paszy zawierającej maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę lub chlorowodorek robenidyny Tekst mający znaczenie dla EOG