Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και Επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο