2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo 2007/777/EB, nustatančio gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinančio Sprendimą 2005/432/EB, klaidų ištaisymas ( OL L 312, 2007 11 30 )