Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5168 — EADS/SSTL) Tekst mający znaczenie dla EOG