Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5168 – EADS/SSTL) Text s významem pro EHP