Ayuntamiento de Madrid un Madrid Calle 30/Komisija TITJUR Tiesas rīkojums (sestā palāta) 2008. gada 20.jūnijā. # Ayuntamiento de Madrid un Madrid Calle 30 SA pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Apelācija - Datu, kas attiecas uz pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, sniegšana - Regula (EK) Nr. 3605/93 - 1995. gada Eiropas kontu sistēma (SEC 95) - Regula (EK) Nr. 2223/96 - Organizācijas "Madrid Calle 30" iekļaušana "valsts iestāžu" sektorā - Eurostat paziņojums presei - Pārsūdzams akts. # Lieta C-448/07 P.