Mnenje Evropskega odbora regij – Pravice in vrednote