Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Tiesības un vērtības”