Vec T-432/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. júna 2007 – Parlante/Komisia ( Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2003 — Zamietnutie povýšenia — Pridelenie bodov na účely povýšenia — Hodnotenie porovnateľných zásluh — Rovnosť zaobchádzania — Všeobecné pravidlá na uplatňovanie článku 45 Služobného poriadku — Námietka protiprávnosti — Legitímna dôvera )