Cauza T-432/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 6 iunie 2007 — Parlante/Comisia Comunităților Europene ( Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2003 — Refuzarea promovării — Atribuirea de puncte de promovare — Analiză comparativă a meritelor — Egalitate de tratament — Dispoziții generale de aplicare a articolului 45 din Statutul funcționarilor — Excepția de nelegalitate — Încredere legitimă )