Asia T-432/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 6.6.2007 — Parlante v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2003 ylennyskierros — Ylentämisestä kieltäytyminen — Ylennyspisteiden myöntäminen — Ansioiden vertailu — Yhdenvertainen kohtelu — Henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset — Lainvastaisuusväite — Luottamuksensuoja)