Věc T-432/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. června 2007 – Parlante v. Komise ( Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Hodnotící období 2003 — Odmítnutí povýšení — Udělení bodů k povýšení — Zvážení srovnatelných schopností — Rovné zacházení — Obecná prováděcí ustanovení k článku 45 — Námitka protiprávnosti — Legitimní očekávání )