SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU Inkubator HERA: Skupno predvidevanje grožnje zaradi različic COVID-19