Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10012 — Hg/KKR/Citation) (Text av betydelse för EES) 2020/C 415/04