Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10012 — Hg/KKR/Citation) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 415/04