Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10012 — Hg/KKR/Citation) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 415/04